Go

execution; execution; eksekusi

Share :

kb. 1 pelaksanaan. 2 Law : menghukum mati, pelaksanaan hukum mati. 3 pembuatan . 4 penandatanganan, pengesahan / pengabsahan dengan penandatanganan.

Kata execution merupakan Bahasa Inggris
Arab Cina Perancis
تنفيذ
tnfydh
执行
Zhi Xing
Exécution
Korea Rusia Jepang
실행
silhaeng
выполнение 実行
Shi Xing
Spanyol Turki Jerman
Ejecución

ek·se·ku·si /éksekusi/ n Huk 1 pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati: yg terhukum sudah menjalani -- nya; 2 penjualan harta orang krn berdasarkan penyitaan
©2019 BelajarBahasa.ID
Developed by Kodelokus Cipta Aplikasi