Go

infamous; infamous; hina

Share :

ks. bernama buruk/keji.

Kata infamous merupakan Bahasa Inggris
Arab Cina Perancis
سيء السمعة
sy'a as-sm'h
臭名昭著
Chou Ming Zhao Zhu
Infâme
Korea Rusia Jepang
악명 높은
agmyeong nopeun
невозобновления 悪名高い
E Ming Gao i
Spanyol Turki Jerman
infame


hi·na a 1 rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya): sesungguhnya aku ini orang yg --; 2 keji, tercela; tidak baik (tt perbuatan, kelakuan): zina merupakan perbuatan yg --;
ketahuan -- mulianya, pb
mengetahui kedudukan yg sebenarnya; se -- semalu, pb seia sekata; senasib;
-- angkara sangat rendah dan biadab; -- budi kelakuan yg kurang baik; -- lata hina dina; -- papa hina dina;

ber·hi·na v merendahkan (diri);
~
diri merendahkan diri;

meng·hi·na v 1 merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting): ia sering ~ kedudukan orang tuanya; 2 memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (spt memaki-maki, menistakan): tulisannya dl surat kabar itu dipandang ~ kepala kantor itu;

meng·hi·na·kan v menghina;

hi·na-meng·hi·na·kan v saling menghina; saling memburukkan nama baik;

ter·hi·na v dihinakan; direndahkan: ia merasa ~ dicaci maki di depan kawan-kawannya;

hi·na·an n cercaan; nistaan;

peng·hi·na·an n proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan: ~ yg dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan; ~
lisan Kom pencemaran thd nama baik seseorang yg dilakukan secara lisan; ~
thd pengadilan Kom publikasi pemberitaan atau komentar dl surat kabar yg dapat merintangi jalannya pengadilan yg sedang berlangsung;

ke·hi·na·an n sifat yg hina (rendah, buruk, aib, keji, dsb): ia telah jatuh ke lembah ~;

se·hi·na a sama hina;
~ semalu, pb seia sekata; senasib
©2019 BelajarBahasa.ID
Developed by Kodelokus Cipta Aplikasi